Giải thưởng

Giải thưởng

Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng

Tên giải: Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng - Nhà tài trợ

ĐV trao giải: Bộ Xây dựng & Báo Xây dựng

Năm trao giải: 2022

Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng

Tên giải: Top 10 thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng lần thứ IV

ĐV trao giải: Bộ Xây dựng & Báo Xây dựng

Năm trao giải: 2021

Top 5 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2021

Tên giải: Top 5 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2021

ĐV trao giải: Top 5 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2021 do Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam trao tặng

Năm trao giải: 2022

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền,

Tên giải: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng hội thi

ĐV trao giải: BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Năm trao giải: 2021

Fastee Cup - Hole in One

Tên giải: Fastee Cup - Hole in One

ĐV trao giải: Hiệp hội Golf Thành phố Hà Nội

Năm trao giải: 2020

Fastee Cup - Nhà Tài Trợ Kim Cương

Tên giải: Fastee Cup - Nhà Tài Trợ Kim Cương

ĐV trao giải: Hiệp hội Golf Thành phố Hà Nội

Năm trao giải: 2020

FIVE STAR WESTLAKE - Top 15 dự án khu đô thị và nhà ở

Tên giải: FIVE STAR WESTLAKE - Top 15 dự án khu đô thị và nhà ở tiềm năng nhất 2020

ĐV trao giải: TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Năm trao giải: 2020

FIVE STAR GARDEN - Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt

Tên giải: FIVE STAR GARDEN - Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2019

ĐV trao giải: TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Năm trao giải: 2019

Nơi tôi sống

Tên giải: Nhà phát triển Bất động sản có khu chung cư được cư dân yêu mến với nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Cuộc thi Nơi Tôi Sống

ĐV trao giải: Tạp chí Bất động sản Việt Nam - Báo Gia Đình Mới

Năm trao giải: 2019

Vietnam Property Awards 2019

Tên giải: PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019

ĐV trao giải: Tập đoàn Bất động sản trực tuyến Châu Á PropertyGuru

Năm trao giải: 2019

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia

Tên giải: Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia

ĐV trao giải: Hội đồng giải thưởng quy hoạch Đô thị Quốc gia

Năm trao giải: 2019

Nụ cười Hà Nội

Tên giải: Kỷ niệm chương dành cho những đóng góp vào thành công cuộc thi ảnh "Nụ cười Hà Nội"

ĐV trao giải: Báo Người Hà Nội

Năm trao giải: 2018

Quỹ khuyến học Đan Phượng

Tên giải: Chứng nhận Ủng hộ Quỹ khuyến học huyện Đan Phượng

ĐV trao giải: Hội khuyến học huyện Đan Phượng

Năm trao giải: 2018

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ tài chính

Năm trao giải: 2017

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Thủ tướng CP

Năm trao giải: 2017

Giấy khen Công ty

Tên giải: Giấy khen Công ty

ĐV trao giải: Cục Thuế Hà Nội

Năm trao giải: 2017

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông VT

Năm trao giải: 2017

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Tài Chính

Năm trao giải: 2016

Bằng khen Chính Phủ

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Thủ tướng CP

Năm trao giải: 2011

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Thủ tướng Chính phủ

Năm trao giải: 2011

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2011

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2011

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2003

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội

Năm trao giải: 2003

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội

Năm trao giải: 2002

Bằng khen cho CBCNV

Tên giải: Bằng khen cho CBCNV

ĐV trao giải: Thủ tướng Chính phủ

Năm trao giải: 2002

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông vận tải

Năm trao giải: 2001

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Năm trao giải: 2001

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2000