Bằng khen Công ty

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2011

Bằng khen trao tặng cho Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất / Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 8/ Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc