Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Phát huy thế mạnh từ nhiều nguồn lực, Tập đoàn GFS đang mở rộng kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Đầu tư tài chính, Bất động sản, Xây dựng hạ tầng, Năng lượng, Khoa học công nghệ và Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao… Nỗ lực không ngừng nghỉ để hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị sống cho cộng đồng, dấu ấn của GFS từng bước được thị trường và khách hàng ghi nhận thông qua những dự án chất lượng cao trong các lĩnh vực mà Tập đoàn đầu tư.