Xây dựng

Xây dựng

Với thế mạnh về năng lực thiết kế, thi công và những kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng, GFS đã phối hợp với đối tác là các công ty trực thuộc Cienco 8 - tiền thân là Tổng Công ty Công trình giao thông 8, tham gia thực hiện xây dựng nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông cũng như các công trình cơ sở hạ tầng khu công – nông nghiệp trong và ngoài nước, được áp dụng công nghệ cao, mang lại không chỉ hiệu quả về mặt kinh tế mà còn là sự đóng góp cho cộng đồng cho xã hội, bảo vệ môi trường và hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững.

Một số dự án tiêu biểu:

  1. Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy: Xây dựng ½ cầu dẫn và cầu vượt phía Gia Lâm
  2. Dự án cải tạo các cầu trên QL1: cầu qua đoạn Nha Trang, Tp. Hồ Chí Minh.
  3. Dự án xây dựng cầu Thanh Trì: đoạn Thanh Trì
  4. Dự án cải tạo nâng cấp QL5: Km93-Km106 (Hải Phòng)
  5. Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh: đoạn Hà Tây – Hòa Bình; cầu Trung thuộc Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị
  6. Dự án cải tạo nâng cấp QL1: đoạn Nha Trang – Tp. Hồ Chí Minh
  7. Dự án cải tạo nâng cấp đường Xuyên Á: đoạn Tp. Hồ Chí Minh – Phnompenh; Phía Việt Nam: đoạn Tp. Hồ Chí Minh – Cửa Khẩu Mộc Bài
  8. Dự án xây dựng cầu trên đường cao tốc Hồ Chí Minh – Trung Lương;
  9. Dự án xây dựng đường 18B: đoạn Attapu - Biên giới Lào – Việt Nam
  10. Dự án cải tạo nâng cấp đường Tp. Vientiane
  11. Dự án cải tạo nâng cấp đường 7: đoạn Phôn sa vẳn – Nậm Kắn
  12. Dự án hành lang Đông Tây: đoạn Lao Bảo - Muang Phìn