Tài chính

Tài chính

Tập đoàn GFS với đội ngũ chuyên gia có chuyên môn trong hoạt động tìm kiếm, phân tích và thực hiện các cơ hội đầu tư, M&A đem lại hiệu quả cao, phù hợp chiến lược phát triển của Tập đoàn và có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Dựa trên nền tảng là chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn, cùng đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm đối với lĩnh vực đánh giá, thẩm định dự án, Tập đoàn GFS đang tham gia đầu tư tại các công ty thuộc nhóm lĩnh vực ngành nghề như: bất động sản, năng lượng, chuyển giao công nghệ… với tổng giá trị đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Một số dự án đầu tư:

  • Công ty cổ phần Văn hóa phẩm và bao bì Hà Nội
  • Công ty Cổ phần Cơ Kim khí Hà Nội
  • Công ty cổ phần Nhiếp ảnh Hà Nội