Ý nghĩa logo

Biểu tượng thương hiệu của GFS chính là ngôi sao với 5 màu lấp lánh tượng trưng cho Ngũ hành "Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ"

Vạn vật sinh sôi nảy nở thuận theo điều hòa của ngũ hành là niềm tin ngàn đời của văn hóa phương Đông. Bởi vậy, biểu tượng ngôi sao năm cánh tương ứng với ngũ hành thể hiện sự trân trọng giá trị tinh hoa của nền văn hóa, khẳng định sự vận động, phát triển không ngừng của mỗi cá nhân, của GFS cùng sự phát triển chung của khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng.

Năm cánh sao cũng tượng trưng cho 5 tôn chỉ mà GFS luôn trân trọng và đề cao, 5 giá trị cốt lõi của doanh nghiệp:

  • Chân thành
  • Trách nhiệm
  • Hợp tác
  • Chia sẻ
  • Sáng tạo vượt trội

Sức mạnh thương hiệu của GFS được tạo ra bởi sức mạnh tổng hòa của 5 giá trị cốt lõi, bởi tinh thần hợp tác, hành động chuyên nghiệp, trí tuệ sáng tạo và thiện tâm chia sẻ trong mối quan hệ hài hòa giữa con người với con người, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.