Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Nền tảng văn hóa doanh nghiệp của GFS bao gồm những yếu tố sau:

Cùng hợp tác

CÙNG HỢP TÁC - Tại GFS, chúng tôi ý thức được sức mạnh của sự hợp tác. Hợp tác là phương thức giúp liên kết sức mạnh với sức mạnh, tạo sự đột phá và gia tăng năng lực cho doanh nghiệp phát triển không ngừng.

Cùng sáng tạo

CÙNG SÁNG TẠO - Sự sáng tạo là giá trị được chúng tôi đề cao và xem như yếu tố không thể thiếu trong mọi hoạt động phát triển của Tập đoàn. Chúng tôi cổ vũ, khuyến khích tạo điều kiện cho mọi thành viên GFS được làm việc hết mình và cùng sáng tạo hết mình.

Cùng chia sẻ

CÙNG CHIA SẺ - GFS hướng tới triết lý “Sống là để cho đi” và coi triết lý này như nền tảng để tạo dựng một xã hội văn minh, chân thành và đồng cảm.