Bằng khen cho CBCNV

Bằng khen cho CBCNV

Tên giải: Bằng khen cho CBCNV

ĐV trao giải: Thủ tướng Chính phủ

Năm trao giải: 2002

Bằng khen cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 8, Bộ GTVT đã có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh từ năm 1999-2001, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.