Nơi tôi sống

Nơi tôi sống

Tên giải: Nhà phát triển Bất động sản có khu chung cư được cư dân yêu mến với nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Cuộc thi Nơi Tôi Sống

ĐV trao giải: Tạp chí Bất động sản Việt Nam - Báo Gia Đình Mới

Năm trao giải: 2019