Bằng khen Chính Phủ

Bằng khen Chính Phủ

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Thủ tướng CP

Năm trao giải: 2011

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho ông Phạm Thành Công – Chủ tịch HĐQT Công ty vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc