Bằng khen Cá nhân

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội

Năm trao giải: 2002

Bằng khen trao tặng cho Chủ tịch HĐQT Công ty vì đã có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh từ năm 1999-2001, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc