FIVE STAR GARDEN - Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt

FIVE STAR GARDEN - Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt

Tên giải: FIVE STAR GARDEN - Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2019

ĐV trao giải: TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Năm trao giải: 2019