Quỹ khuyến học Đan Phượng

Quỹ khuyến học Đan Phượng

Tên giải: Chứng nhận Ủng hộ Quỹ khuyến học huyện Đan Phượng

ĐV trao giải: Hội khuyến học huyện Đan Phượng

Năm trao giải: 2018