Giấy khen Công ty

Giấy khen Công ty

Tên giải: Giấy khen Công ty

ĐV trao giải: Cục Thuế Hà Nội

Năm trao giải: 2017

Giấy khen trao tặng cho Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế