Nụ cười Hà Nội

Nụ cười Hà Nội

Tên giải: Kỷ niệm chương dành cho những đóng góp vào thành công cuộc thi ảnh "Nụ cười Hà Nội"

ĐV trao giải: Báo Người Hà Nội

Năm trao giải: 2018