Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia

Tên giải: Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia

ĐV trao giải: Hội đồng giải thưởng quy hoạch Đô thị Quốc gia

Năm trao giải: 2019