Bằng khen Công ty

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Tài Chính

Năm trao giải: 2016

Bằng khen trao tặng cho Công ty TNHH Five Star Kim Giang đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2016