Fastee Cup - Nhà Tài Trợ Kim Cương

Fastee Cup - Nhà Tài Trợ Kim Cương

Tên giải: Fastee Cup - Nhà Tài Trợ Kim Cương

ĐV trao giải: Hiệp hội Golf Thành phố Hà Nội

Năm trao giải: 2020