Bằng khen Cá nhân

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2000

Bằng khen Chủ tịch HĐQT Công ty đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác