Bằng khen Công ty

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông vận tải

Năm trao giải: 2001

Bằng khen trao tặng cho Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 8 đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ