Bằng khen Công ty

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội

Năm trao giải: 2003

Bằng khen trao tặng cho Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất vì đã có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế