FIVE STAR WESTLAKE - Top 15 dự án khu đô thị và nhà ở

FIVE STAR WESTLAKE - Top 15 dự án khu đô thị và nhà ở

Tên giải: FIVE STAR WESTLAKE - Top 15 dự án khu đô thị và nhà ở tiềm năng nhất 2020

ĐV trao giải: TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Năm trao giải: 2020