Top 5 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2021

Top 5 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2021

Tên giải: Top 5 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2021

ĐV trao giải: Top 5 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2021 do Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam trao tặng

Năm trao giải: 2022