Bằng khen Cá nhân

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Thủ tướng CP

Năm trao giải: 2017

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho Ông Phạm Thành Công – CT HĐQT về việc đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc