Bằng khen Công ty

Bằng khen Công ty

Tên giải: Bằng khen Công ty

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2003

Bằng khen trao tặng cho Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất / Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 8/ Bộ Giao thông Vận tải vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ