Vietnam Property Awards 2019

Vietnam Property Awards 2019

Tên giải: PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019

ĐV trao giải: Tập đoàn Bất động sản trực tuyến Châu Á PropertyGuru

Năm trao giải: 2019