Bằng khen Cá nhân

Bằng khen Cá nhân

Tên giải: Bằng khen Cá nhân

ĐV trao giải: Bộ Giao thông Vận tải

Năm trao giải: 2011

Bằng khen trao tặng cho ông Phạm Thành Công - Chủ tịch HĐQT Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ