Chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức có hiệu lực

Ngày 05/08/2020

Từ ngày 3/8, Nghị quyết số 116/2020 của Quốc hội về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2020 chính thức có hiệu lực.

Trước đó, tại kỳ họp vừa qua, ngày 19/6, với 442/446 đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020.

Đối tượng được giảm thuế trong Nghị quyết gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

Theo quy định, việc giảm 30% thuế TNDN áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện giảm thuế quy định trong Nghị quyết, không loại trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,...

Việc giảm thuế TNDN chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong năm 2020 của các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng. Đây được xem là đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của Covid-19...

Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 (kỳ tính thuế năm 2020 không đủ 12 tháng) thì cần quy định phân bổ doanh thu theo thời gian thực tế doanh nghiệp hoạt động trong năm 2020.

Hiện Bộ Tài chính cũng đang gấp rút lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Dự thảo trên quy định cụ thể một số điểm như: Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp; Cơ quan thuế không phải thông báo cho doanh nghiệp về việc chấp nhận giảm thuế trừ khi doanh nghiệp không đủ điều kiện...

Theo Bộ Tài chính, thống kê tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong cơ cấu doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp và các doanh nghiệp này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.  

Việc đề xuất giảm 30% số thuế TNDN sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, là tiền đề giúp các doanh nghiệp phát triển, chuyển đổi thành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn để đóng góp lại cho NSNN trong thời gian tiếp theo.

Đánh giá tác động của dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cho biết dự kiến ngân sách nhà nước năm 2020 sẽ giảm thu khoảng 23.000 tỷ đồng.

Theo nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn