Thu phí tự động không dừng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 11/8

Ngày 05/08/2020

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ thu phí tự động không dừng từ ngày 11/8 tới đây, phương tiện chưa dán thẻ Etag lưu thông vào làn dành riêng dịch vụ thu phí ETC sẽ bị xử phạt.

Mỗi trạm thu phí đều bố trí 1-2 làn chỉ dành cho thu phí ETC.

Theo Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) đã đầu tư, xây dựng tại tất cả các trạm thu phí trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Cao tốc HN-HP). Việc thu phí ETC bắt đầu từ 9h ngày 11/8. 

Về tổ chức giao thông, tại đầu ra và đầu vào của mỗi trạm thu phí đều bố trí 1-2 làn chỉ dành cho phương tiện sử dụng dịch vu thu phí ETC, một số làn thu phí hỗn hợp (thu phí không dừng ETC và thu phí một dừng MTC) và các làn thu phí một dừng. Trước các trạm thu phí có lắp đặt biển báo chỉ dẫn làn thu phí ETCđể người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận diện.

VIDIFI cho biết, người điều khiển phương tiện có thẻ Etag (thẻ đăng ký dịch vụ thu phí ETC được dán vào kính chắn gió phía trước hoặc đèn xe) đi vào làn ETC, các phương tiện không có thẻ Etag hoặc toàn bộ phương tiện là xe tải đi vào làn thu phí một dừng (MTC) hoặc làn thu phí hỗn hợp.

Khi lưu thông qua làn ETC, người điều khiển xe cần giữ vận tốc nhỏ hơn 40km/h để đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách tối thiểu giữa 2 xe là 8m, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và trạng thái barrie, làm theo hướng dẫn của nhân viên điều hành tại trạm.

Các phương tiện chưa dán thẻ, chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc tài khoản giao thông không đủ tiền để trả phí nếu vẫn lưu thông vào làn dành riêng cho phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí ETC thì sẽ bị xử phạt theo quy định.

Về việc đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí ETC, các chủ phương tiện muốn sử dụng dịch vụ thu phí ETC cần đăng ký với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí ETC để dán thẻ Etag và mở tài khoản giao thông. Thẻ Etag được dán lên kính chắn gió phía trước hoặc đèn xe.

Tài khoản giao thông dùng để thanh toán và quản lý phí sử dụng đường bộ khi xe qua trạm thu phí, mỗi tài khoản giao thông được mở duy nhất cho một khách hàng đăng ký và được sử dụng để thanh toán cho một hoặc nhiều phương tiện theo yêu cầu của chủ tài khoản.

Việc dán thẻ lần đầu và mở tài khoản giao thông được Công ty VETC thực hiện miễn phí tại các điểm cung cấp dịch vụ của Công ty VETC.

Tại một số trạm thu phí và trạm dừng nghỉ trên Cao tốc HN-HP có các điểm cung cấp dịch vụ để phục vụ các chủ phương tiện, việc nạp tiền vào tài khoản giao thông được thực hiện giống như nạp tiền vào tài khoản ngân hàng.

Theo dantri.com.vn