Nhân viên quản lý cơ sở hạ tầng

Ngày 27/02/2017
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2017 Địa điểm làm việc: 508 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tổ chức xây dựng Kế hoạch đào tạo định kỳ và đột xuất trình Chủ tịch phê duyệt. Tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo, cập nhật, hoàn thiện các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài. Xây dựng quy chế, quy định về công tác đào tạo. Tổ chức các khóa đào tạo cho các CBNV theo Kế hoạch được Chủ tịch phê duyệt Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc tốt. Trung thực, sáng tạo, cầu tiến, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc. Có khả năng làm việc và đáp ứng trong môi trường áp lực cao. Phối hợp với các đơn vị, bộ phận đánh giá nhu cầu đào tạo, chất lượng đào tạo. Thành thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc,viết).

Được giao thẩm quyền quyết định trong lĩnh vực chuyên môn; Được hưởng lương tối thiểu 25 triệu đồng (Gross) Được hưởng các chính sách đãi ngộ của Tập đoàn: Ưu đãi cổ phần, nhà đất, chung cư …

Tổ chức xây dựng Kế hoạch đào tạo định kỳ và đột xuất trình Chủ tịch phê duyệt. Tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo, cập nhật, hoàn thiện các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài. Xây dựng quy chế, quy định về công tác đào tạo. Tổ chức các khóa đào tạo cho các CBNV theo Kế hoạch được Chủ tịch phê duyệt Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc tốt. Trung thực, sáng tạo, cầu tiến, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc. Có khả năng làm việc và đáp ứng trong môi trường áp lực cao. Phối hợp với các đơn vị, bộ phận đánh giá nhu cầu đào tạo, chất lượng đào tạo. Thành thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc,viết).

Nộp hồ sơ ứng tuyển

hoặc bạn có thể sử dụng mẫu đơn

Tải mẫu đơn xin việc

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự hấp dẫn Xem chi tiết