GFS tin tưởng rằng yếu tố quyết định cho sự thành công của mình là đội ngũ nhân sự có năng lực cao và thái độ làm việc phù hợp. GFS luôn khuyến khích và hỗ trợ mọi nhân viên không ngừng phát triển kỹ năng và kiến thức của họ, đồng thời động viên họ làm việc có hiệu quả. Chúng tôi luôn tự hào về đội ngũ nhân sự của mình.

Mặc dù GFS hướng đến việc tạo ra những hỗ trợ đáng kể cho nhân viên của mình, đồng thời cũng yêu cầu nhân viên phải đặc biệt năng động, có khả năng nhìn xa trông rộng để xác định những vấn đề thích hợp nhất, có khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn một cách độc lập và trách nhiệm cao. Với quan điểm là “Nhất nghệ tinh, Nhất thân vinh” và “ Thiên thời, Địa lợi không bằng Nhân hòa” do vậy những ứng viên có kiến thức chuyên môn và thái độ làm việc đúng đắn, chuyên nghiệp thì có khả năng thành công tại GFS.

Lợi ích nghề nghiệp tại GFS

Công việc tại GFS đem lại cho bạn các cơ hội sau:

  • Mức lương vị trí hấp dẫn và lương hiệu suất (Performance) không hạn chế.
  • BHXH, BHTN, BHYT, chính sách thưởng, phúc lợi;
  • Quyền sở hữu Nhà, đất, cổ phần ưu đãi theo vị trí và hiệu suất công việc;
  • Làm việc với đội ngũ nhân sự hợp tác, thân thiện, thống nhất và có động lực mạnh mẽ;
  • Được tham gia các khoá đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng giải quyết công việc cũng như học hỏi nhiều từ các nguồn lực trong nội bộ GFS;
  • Chịu trách nhiệm các công việc quan trọng và được ghi nhận các thành quả đạt được;
  • Cơ hội tự lựa chọn vị trí thăng tiến nghề nghiệp và lãnh trọng trách cao hơn;
  • Là thành viên của một đội ngũ ưu tú và có năng lực xuất sắc và một môi trường làm việc đầy tính nhân văn.