Five Star Trường Chinh: Hoàn thành xây thô tầng mái, hoàn thiện tầng 5 ( Tiến độ Tháng 8/2019)

Ngày 26/08/2019