THÔNG BÁO PHẢN HỒI CÁC WEBSITE THÔNG TIN GIẢ MẠO ĐƯA THÔNG TIN SAI SỰ THẬT VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN RAO BÁN VỀ DỰ ÁN CHUNG CƯ THUỘC LÔ C/D13, KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, QUẬN CẦU GIẤY

Ngày 20/12/2022

Thông báo phản hồi các website thông tin giả mạo đưa thông tin sai sự thật và đăng tải thông tin rao bán về dự án chung cư thuộc lô C/D13, khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy