Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

Ngày 30/09/2022

Vietnam Innovation Fund forTechnology
Address: 53, Yết Kiêu, Ward Nguyễn Du, Hai Bà Trưng District, Hà Nội
Phone: 024 3822 6419