GFS GROUP

Với tôn chỉ “Cùng hợp tác, cùng sáng tạo và cùng chia sẻ để vươn tới thành công”, GFS luôn nỗ lực, sáng tạo, hợp tác và chia sẻ trong mọi hoạt động kinh doanh theo định hướng trở thành Tập đoàn đầu tư uy tín, đẳng cấp và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam với lĩnh vực nòng cốt là đầu tư bất động sản, khoa học - công nghệ và đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc...

Lĩnh vực hoạt động

Xem tất cả

Dự án đầu tư

Xem tất cả