Chiến lược đầu tư tài chính
Ngày: 10/04/2013
GFS luôn chú trọng đến chiến lược đầu tư tài chính và luôn xem đó là cả một chuỗi công việc đi từ nghiên cứu phân tích thị trường, xác định danh mục tài chính cần đầu tư đến quyết định đầu tư và khai thác danh mục đầu tư.


GFS luôn hướng đến việc tìm kiếm và thực hiện các cơ hội đầu tư có hiệu quả cao. Lấy nền tảng là hoạt động nghiên cứu phân tích chất lượng cao cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đánh giá thẩm định dự án, chúng tôi đã tham gia đầu tư vào các công ty thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề: bất động sản, năng lượng, giao thông vận tải, chuyển giao công nghệ…. GFS đã và sẽ tiếp tục tham gia đầu tư tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhiều kênh đa dạng với mục tiêu và định hướng rõ ràng. Chúng tôi luôn theo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các công ty có hoạt động cơ bản tốt, có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai. Ngoài ra chúng tôi cũng không ngừng củng cố hệ thống quy trình quản trị, kiểm soát nội bộ đảm bảo tính minh bạch của thông tin nhằm giảm thiểu tác động của các rủi ro với hoạt động đầu tư.

Đến nay GFS đang nắm giữ cổ phần chi phối trong hàng chục doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhau. Tổng giá trị tài chính đầu tư vào lĩnh vực này của GFS theo giá  thị trường đã lên đến hàng ngàn tỷ đồng.