Năng lượng
Ngày: 10/04/2013
Năng lượng trên thế giới ngày càng thiếu hụt do việc khai thác và sử dụng tài nguyên không hợp lý. Song song với việc khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng hiện có như than đá, thủy điện, dầu khí, nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu và khai thác các nguồn năng lượng mới như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng tái chế…

 

Nhận thức rõ vấn đề này, GFS đã nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, hiện tại Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng Việt nam (CIE) – Công ty thành viên thuộc tập đoàn GFS, đã và đang cùng với các đối tác nước ngoài nghiên cứu triển khai một số dự án thủy điện, nhiệt điện và phong điện với mục tiêu hỗ trợ tình trạng thiếu hụt điện hiện tại của Việt Nam đồng thời tạo ra những giá trị tăng trưởng kinh tế cao cho tập đoàn.

 

CIE đã khởi công xây dựng công trình thủy điện Sông Âm với công suất 13MW và mức điện năng trung bình năm 42.8.106 kWh tại xã Tam Văn huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.