Xây dựng hạ tầng giao thông Xây dựng hạ tầng giao thôngNgày: 10-04-2013Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế và Đầu tư sản xuất (CIRI), tiền thân là Trung tâm Quan hệ quốc tế, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8. Với thế mạnh về năng...
Khu nông nghiệp sạch Khu nông nghiệp sạchNgày: 11-04-2013Xây dựng khu nông nghiệp sạch sử dụng công nghệ cao là một trong những định hướng đầu tư được GFS đặc biệt quan tâm bởi ý nghĩa không chỉ về mặt kinh tế mà còn là sự đóng góp cho cộng...
Khu công nghiệp Khu công nghiệpNgày: 11-04-2013Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư Sản xuất - tiền thân là Trung Tâm Quan hệ quốc tế thuộc Tổng công ty XDCT giao thông 8, đã tham gia nhận thầu xây...