Du Lịch Du LịchNgày: 10-04-2013Du lịch là lĩnh vực kinh doanh mà GFS hiện nay rất chú trọng và ưu tiên phát triển trong thời gian tới.
Chuyển giao công nghệ Chuyển giao công nghệ Ngày: 10-04-2013Trong các lĩnh vực hoạt động chiến lược của mình, GFS luôn tìm hiểu, nghiên cứu, chọn lọc các công nghệ tiên tiến trên thế giới để đưa ra giải pháp ứng dụng, chuyển giao tại Việt Nam....
Hạ tầng môi trường đô thị Hạ tầng môi trường đô thịNgày: 10-04-2013Quy hoạch và thi công các hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện và trạm biến áp, hệ thống đèn chiếu sáng cũng như đưa ra các giải pháp xử lý nước thải, chất thải rắn cho các...