Chiến lược đầu tư tài chính Chiến lược đầu tư tài chínhNgày: 10-04-2013GFS luôn chú trọng đến chiến lược đầu tư tài chính và luôn xem đó là cả một chuỗi công việc đi từ nghiên cứu phân tích thị trường, xác định danh mục tài chính cần đầu tư đến quyết...