Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thị trường
Ngày: 21/03/2015
Đó là chủ đề được thảo luận tại Hội thảo chuyên đề về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển chuỗi giá trị đặc sản và nông – công nghiệp dược liệu Hà Giang, tổ chức sáng nay (20/3/2015) tại Thành phố Hà Giang.


Hà Giang có diện tích tự nhiên trên 7.914 km2, trong đó đất lâm nghiệp 561.765 ha, chiếm 71%; đất nông nghiệp 155.561 ha, chiếm 19,6%. Với đặc điểm tự nhiên là vùng biên giới miền núi, địa hình chia cắt nhưng Hà Giang có lợi thế sản xuất lâm nghiệp, sản xuất một số cây trồng đặc sản như cam sành, chè shan tuyết; trồng cỏ nuôi bò vàng vùng cao, đặc biệt là nhiều loại cây dược liệu quý.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đàm Văn Bông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, thời gian qua, bằng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực vào cuộc của địa phương, sản xuất nông - lâm nghiệp của Hà Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 38 vạn tấn. Diện tích cam quýt toàn tỉnh đạt là 3.455 ha, sản lượng đạt 11,2 nghìn tấn; diện tích chè 20.468 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 65,3 nghìn tấn. Tổng đàn bò trên 102 nghìn con, đàn trâu trên 158 nghìn con. Diện tích các loại dược liệu hiện có 9.049 ha. Giá trị xuất khẩu hàng năm 414 tỷ đồng, lợi nhuận hàng năm đạt gần 210 tỷ đồng. Nhưng quan trọng hơn là đời sống kinh tế của người dân được cải thiện, tỷ lệ nghèo giảm nhanh.

Tỉnh cũng đã có nhiều chính sách đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, trong đó chú trọng cơ chế thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã. Bước đầu đã thu hút một số doanh nghiệp lớn mở rộng đầu tư sản xuất; Hình thành liên kết sản xuất giữa các doanh nghệp với hộ nông dân, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chuỗi giá trị như chăn nuôi lợn, chè, gỗ nguyên liệu, chanh leo, gấc, đặc biệt là trồng và chế biến dược liệu.

Tuy nhiên, nông công nghiệp nói chung, ngành dược liệu của Hà Giang vẫn đặt ra nhiều thách thức cần phải giải quyết như kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội còn yếu kém, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Kinh tế tự cung, tự cấp vẫn là chủ yếu, cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chậm chuyển đổi, chưa khai thác được thế mạnh về dược liệu, thu nhập bình quân đầu người thấp, chỉ  đạt 12,9 triệu đồng/năm, hiện cả tỉnh vẫn còn 6 huyện nghèo 30 a.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ 7 vấn đề liên quan đến kinh tế nông – lâm nghiệp từ chiến lược, quy hoạch, cơ cấu đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; thị trường đầu ra; hợp tác công tư; chính sách thu hút doanh nghiệp và các giải pháp trong thực hiện chủ trương...

Ông Ma Quang Trung - Cục trưởng Cục KTHT và PTNT, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề xuất, cần quyết liệt chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể; Xây dựng và hình thành vùng sản xuất các loại cây trồng nông nghiệp có chọn lọc theo hướng thị trường. Hà Giang cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xây dựng đề án phát triển hàng hóa nông nghiệp miền núi từ khâu giống, quy trình sản xuất.

Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề chính trong tái cơ cấu nông nghiệp là nâng cao năng suất chất lượng, hình thành vùng nguyên liệu tập trung sản xuất sạch; xây dựng các cơ sở chế biến, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm. Muốn thực hiện điều này cần có nhưng giải pháp về khoa học công nghệ, sản xuất ra được giống tốt, năng suất cao; Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi, gắn kết hộ nông dân với doanh nghiệp; tạo được và đa dạng hóa thị trường đầu ra ổn định cho sản phẩm, hàng hóa.

Ở góc độ kinh doanh, các doanh nghiệp đề xuất chính sách phải sát với thực tế của từng vùng; khuyến khích xã hội hóa, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia; tạo điều kiện pháp lý thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và đảm bảo có lợi nhuận.

Kết luận hội nghị, ông Đàm Văn Bông đã cảm ơn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp thu các ý kiến để cùng các ban, ngành chức năng xây dựng chiến lược phát triển ngành nông lâm nghiệp, đặc biệt là dược liệu theo hướng thị trường hàng hóa trên cơ sở hình thành chuỗi giá trị xuyên suốt, hiệu quả và bền vững.