Sang tao
Nộp hồ sơ trực tuyến
Hãy gia nhập Tập Đoàn GFS bằng cách nộp hồ sơ trực tuyến, để thực hiện vui lòng điền đầy đủ các thông tin và mẫu biểu dưới đây rồi gửi cho chúng tôi. (Những thông tin có đánh dấu * là bắt buộc.)
Vị trí tuyển dụng *:
Tên đầy đủ *:
Đia chỉ *:
Tỉnh / thành phố :
Số điện thoại *:
Email *:
Trình độ *:
Ngành học :
Tải mẫu hồ sơ :
Mức lương mong muốn :
Ảnh *:

Kích thước tối đa 2M. Chấp nhận các định dạng file: zip,rar,doc,jpg,pdf,pdt,xls.
Mã bảo vệ*