Sang tao
Tuyển Thư ký Tổng Giám Đốc (25-04-2013)
Thời hạn nộp hồ sơ:30-04-2013
Nơi làm việc:Hà nội
Cấp bậc:Nhân viên
Tuyển Kỹ sư kinh tế xây dựng (09-01-2013)
Thời hạn nộp hồ sơ:30-04-2013
Nơi làm việc:Hà nội
Cấp bậc:Nhân viên
 1   2