Sang tao
Nhân viên lái xe (01-03-2017)
Thời hạn nộp hồ sơ:15-04-2017
Nơi làm việc:Tập đoàn GFS - Tầng 16, Tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Cấp bậc:12/12
Trưởng Ban Đào Tạo (17-10-2016)
Thời hạn nộp hồ sơ:31-10-2016
Nơi làm việc:Tầng 16 Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Cấp bậc:Đại học
GIÁM ĐỐC MARKETING – TRUYỀN THÔNG – QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU (27-07-2016)
Thời hạn nộp hồ sơ:30-08-2016
Nơi làm việc:Tòa nhà VCCI - Số 9 Đào Duy Anh-Quận Đống Đa, Hà Nội
Cấp bậc:Đại học
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ (27-07-2016)
Thời hạn nộp hồ sơ:30-08-2016
Nơi làm việc:Tòa nhà VCCI - Số 9 Đào Duy Anh-Quận Đống Đa, Hà Nội
Cấp bậc:Đại học
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH – TRUYỀN THÔNG – MARKETING (27-07-2016)
Thời hạn nộp hồ sơ:30-08-2016
Nơi làm việc:Tòa nhà VCCI - Số 9 Đào Duy Anh-Quận Đống Đa, Hà Nội
Cấp bậc:Đại học
TRỢ LÝ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN (27-07-2016)
Thời hạn nộp hồ sơ:30-08-2016
Nơi làm việc:Tòa nhà VCCI - Số 9 Đào Duy Anh-Quận Đống Đa, Hà Nội
Cấp bậc:Đại học
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG (03-01-2014)
Thời hạn nộp hồ sơ:18-08-2017
Nơi làm việc:508 Trường Chinh,Quận Đống Đa, Hà Nội
Cấp bậc:Trung Cấp
GIÁM ĐỐC KINH DOANH THƯƠNG MẠI (25-11-2013)
Thời hạn nộp hồ sơ:31-12-2013
Nơi làm việc:Hà Nội
Cấp bậc:Giám đốc
 1   2