Sang tao
Tin về hợp tác với Sky Life Việt Nam,
Ngày: 24/10/2016
Ngày 18/10 tại Hà Nội, Viện Công nghệ GFS thuộc Tập đoàn GFS đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Sky Life Việt Nam (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương)

Ngày 18/10 tại Hà Nội, Viện Công nghệ GFS thuộc Tập đoàn GFS đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Sky Life Việt Nam (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương)Hình 1:Ông Ngân Văn Chuyên đại diện Viện công nghệ GFS ký thỏa thuận

Hình 2 :Ông Nguyễn Trọng Nghĩa  đại diện Skyline ký thỏa thuận

Hai bên đã nhất trí  hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất, xây dựng và hoàn thiện quy trình máy sản xuât chế phẩm TK-Power (Lacto LBF Power) có chứa chủng vi khuẩn LBF 403 dùng trong chăn nuôi bò sữa.


 

Hình 2:đại diện lãnh đạo 2 công ty là viện công nghệ GFS và Skyline ký hợp tác

Dự kiến sau thời gian hợp tác, các sản phẩm phân bón, thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật  với công nghệ của Nhận Bản nhưng sản xuất tại Việt Nam sẽ được cung cấp ra thị trường.

 Tin GFS