Sang tao
Tiến độ thi công dự án 23.8.2016
Ngày: 23/08/2016

 

Trát mặt ngoài tầng 4 căn A6 đến A8 lô TT1

Xây tường hoàn thiện tầng 2 đến tầng 4 căn C1 đến C12 lô TT3

Trát mặt ngoài căn B1 đến B5 lô TT2 từ tầng 4 xuống đến tầng 2

Xây tường hoàn thiện tầng 2 đến tầng 4 C12 đến C22 lô TT3

Lắp dựng CP, CT dầm sàn mái căn A9 đến A12 lô TT1

Trát hoàn hiện mặt ngoài căn B6 từ tầng 4 xuống đến tầng 2 lô TT2

Lắp dựng CP dầm sàn tầng 2 căn D5,6,7 lô TT4

Triển khai xây tường trong nhà lô TT2, TT1

Lắp dựng CP, CT sàn mái các căn C18 đến C22 lô TT3

Tháo CP nóc tum triển khai xây bịt nóc tum căn C1 đến C11 lô TT3