Sang tao
Tiến độ thi công dự án Mỹ Đình 18.7.2016
Ngày: 21/07/2016
Tiến độ thi công dự án 18.7.2016

Tiến độ thi công dự án Mỹ Đình 18.7.2016

Lắp dựng dầm sàn tầng 1 các căn D5,6,7 lô TT4

Lắp dựng thép móng, vách tầng hầm các căn D1,2,3,4 lô TT4

Đổ bê tông vách tầng 5 các căn C1 đến C5 lô TT3

Trát mặt ngoài tầng 4 các căn B1 đến B3 lô TT2

Đổ bê tông vách tầng 5 các căn C1 đến C5 lô TT3

Trát mặt ngoài tầng 2,3 các căn A1 đến A5 lô TT1

Trát xong mặt tiền các căn A1 đến A5 tầng 4

Trát mặt ngoài tầng 2,3 các căn A1 đến A5 lô TT1

Dọn mặt bằng tầng 5 các căn A1 đến A5 lô TT1

Đổ bê tông vách tầng 5 các căn C1 đến C5 lô TT3

Lắp dựng dầm sàn các căn C12 đến C17 tầng 5 lô TT3

Trát mặt ngoài tầng 4 các căn B1 đến B3 lô TT2

Lắp dựng CP, CT dầm sàn mái các căn B4,5,6 lô TT2

Lắp dựng CP, CT dầm sàn tầng 5 các căn A9,10,11,12 lô TT1

Đổ bê tông vách tầng 5 các căn C1 đến C5 lô TT3

Lắp dựng CP, CT nóc tum thang máy các căn A1 đến A6 lô TT1