Sang tao
Lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp với UBND các Huyện, Thành phố vê phát triển dược liệu tại Hà Giang