Năng lượng

Năng lượng

Ý thức được việc các nguồn năng lượng trên thế giới ngày càng thiếu hụt do việc khai thác và sử dụng tài nguyên không hợp lý…GFS đã nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng để hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu hụt điện hiện tại của Việt Nam, đem đến nguồn năng lượng xanh cho cộng đồng, đồng thời tạo ra những giá trị tăng trưởng kinh tế cao cho Tập đoàn.

Công trình thủy điện Sông Âm với công suất 12MW và mức điện năng trung bình năm 42.8.106 kWh tại xã Tam Văn huyện Lang Chánh, Thanh Hóa là một trong các dự án Năng lượng được Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Việt Nam (CIE) – Công ty thành viên thuộc tập đoàn GFS đang cùng các đối tác hàng đầu trên thế giới triển khai thực hiện.