Sang tao
Đăng nhập
Tên đăng nhập


Mật khẩu


Phụ lục 1 	  LUẬT TẠI CHỖ (Luật 33.8) VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU (Luật 33.1) Phụ lục 1 LUẬT TẠI CHỖ (Luật 33.8) VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU (Luật 33.1)Ngày: 09-05-2013Luật 33.8 quy định rằng, “BTC có thể đề ra và công bố các Luật tại chỗ cho các điều kiện bất thường. Nếu các luật đó phù hợp với chính sách của Cơ quan Chủ Quản của nước liên quan như được nêu ra tại Phụ lục I của các... Đọc tiếp >>
Luật 34 	  TRANH CHẤP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH Luật 34 TRANH CHẤP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNHNgày: 09-05-201334.1 Khiếu nại và hình phạt a.Trong đấu lỗ Trong đấu lỗ, cần có các quyết định sớm đối với các khiếu nại với BTC theo Luật 2.5 để có thể điều chỉnh tình hình thi đấu khi cần thiết. Đọc tiếp >>
Luật 33 	  BAN TỔ CHỨC Luật 33 BAN TỔ CHỨCNgày: 09-05-201333.1 Điều kiện thi đấu: Miễn trừ thi hành luật BTC phải đề ra các điều kiện thi đấu. BTC không có quyền miễn trừ một Luật gôn Đọc tiếp >>
Luật 32 	  CÁC KIỂU ĐẤU GẬY: BOGEY, PAR VÀ STABLEFORD Luật 32 CÁC KIỂU ĐẤU GẬY: BOGEY, PAR VÀ STABLEFORDNgày: 09-05-201332.1 Điều kiện Bogey, par và stableford là các hình thức đấu gậy dựa trên một số điểm đã xác định cho mỗi lỗ gôn. Luật quy định cho đấu gậy, trong chừng mực không mâu thuẫn với các Luật đặc biệt sau, sẽ được áp dụng. Đọc tiếp >>
Luật 31 	  ĐẤU GẬY 4 BÓNG Luật 31 ĐẤU GẬY 4 BÓNGNgày: 09-05-2013Trong đấu gậy 4 bóng , hai đấu thủ là đồng đội của nhau và mỗi người đánh một trái bóng riêng. Hai người đồng đội lấy số điểm thấp hơn làm số điểm tính cho một lượt đánh bóng tới lỗ. Nếu một đồng đội không đánh... Đọc tiếp >>
Luật 30 	  ĐẤU LỖ 3 BÓNG, BỐNG GIỎI NHẤT VÀ 4 BÓNG Luật 30 ĐẤU LỖ 3 BÓNG, BỐNG GIỎI NHẤT VÀ 4 BÓNGNgày: 09-05-2013Định nghĩa Đấu 3 bóng là đấu lỗ 3 người với nhau, mỗi người đánh một bóng của mình. Mỗi người đồng thời chia hai cuộc đấu riêng. Đọc tiếp >>
Luật 29 	  ĐẤU TAY BA VÀ TAY TƯ Luật 29 ĐẤU TAY BA VÀ TAY TƯNgày: 09-05-2013Định nghĩa Đấu tay ba : là trânh đấu trong đó một người đấu với hai người , mỗi bên đánh một bóng Đấu tay tư : là trận đấu trong đó hai người đấu với hai người, mỗi bên đánh một bóng. Đọc tiếp >>
Luật 28 	  BÓNG KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC Luật 28 BÓNG KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢCNgày: 09-05-2013Cầu thủ có thể tuyên bố bóng của mình là không đánh được tại bất cứ vị trí nào trên sân gôn trừ khi bóng nằm tại hoặc chạm phải một chướng ngại nước. Cầu thủ là người duy nhất đánh giá trái bóng đó còn đánh được... Đọc tiếp >>
Luật 27 	  BÓNG MẤT HOẶC RA NGOÀI BIÊN; BÓNG TẠM THỜI Luật 27 BÓNG MẤT HOẶC RA NGOÀI BIÊN; BÓNG TẠM THỜINgày: 09-05-2013Nếu trái bóng ban đầu bị mất trong một vật cản nhân tạo cố định (theo Luật 24.2) hoặc theo một tình huống quy định tại Luật 25.1 ( nước đọng tạm thời, đất chờ sửa lại và một số hư hại đối với sân gôn), cầu thủ có... Đọc tiếp >>
Luật 26 	  CHƯỚNG NGẠI NƯỚC (KẺ CẢ CHƯỚNG NGẠI NƯỚC MẶT BÊN) Luật 26 CHƯỚNG NGẠI NƯỚC (KẺ CẢ CHƯỚNG NGẠI NƯỚC MẶT BÊN)Ngày: 09-05-2013Định nghĩa “Chướng ngại nước” là mọi thứ như biển, hồ, ao, sông suối, rãnh thoát nước hoặc mương máng nổi khác ( bất kể có chứa nước hay không) và mọi thứ tương tự khác. Đọc tiếp >>
Trang    1   2   3   4